Het team

Herman van Dreven

Technisch adviseur en projectleider W- installaties
Een projectleider voor de uitvoering van W-installatieprojecten en daarbij ook nog technisch adviseur voor installatiewerk, die zijn er maar weinig. Herman is er een van. Om zijn vaardigheden een integraal karakter te geven is hij ook specialist in het uitvoeren van EPA-rapportering.

Op dit moment is Herman veel bezig in het begeleiden van projecten in een academisch ziekenhuis, wat veel uitdaging geeft. Extra complex, het ziekenhuis moet wel door functioneren.

Harry Moesbergen

Ontwerp/ begeleiding en uitvoering M&R
Harry is een zeer ervaren Meet- & Regeltechnicus die ook verder kijkt als de Meet en Regeltechniek alleen. Ook engineering van de Meet-& Regelinstallatie behoort tot zijn kunnen.

Hij werkt geheel zelfstandig binnen complexe installaties en zorgt dat deze installaties op de juiste wijze worden inbedrijf gesteld. Ook heeft hij zoveel ervaring dat eventuele gebreken worden opgespoord en aanbevelingen worden aangereikt om tot oplossingen te komen.

Harry is in staat om complexe werken te plannen en technisch goed werkende installaties op te leveren.
Specialiteit: Ziekenhuizen, drukhiërarchie systemen zoals in operatiekamers, Laboratoria, Apotheken, Clean-rooms, etc.

Tevens is Harry in staat om als tweede man, naast de hoofduitvoerder Werktuigbouw een project voor te bereiden en te begeleiden. Ook engineering van de Meet-& Regelinstallatie behoort tot zijn kunnen.

Harry in een vroeg stadium inzetten tijdens het M&R-ontwerp (DO, TO, UO) geeft veel efficiëntie tijdens de uitvoering en validatie van het project. Dit heeft hij onlangs nog bewezen bij de oplevering van het Ziekenhuis te Delft. Minimaal aan Meet en Regeltechnische restpunten.

Walter Koops

Begeleiding uitvoering M&R
Onze collega Walter is een zeer ervaren inregelspecialist zowel lucht en waterzijdig. Daarnaast is hij geschikt om installaties te inspecteren en tijdig fouten uit de installaties te halen. Hij werkt geheel zelfstandig binnen complexe installaties en kan ervoor zorgdragen dat deze installaties op de juiste wijze worden ingeregeld. Ook heeft hij zoveel ervaring dat eventuele gebreken worden opgespoord en aanbevelingen worden aangereikt om tot oplossingen te komen.

Hij is in staat om complexe werken te plannen en technisch goed werkende installaties op te leveren.

Specialiteit: drukhiërarchie systemen zoals in operatiekamers, Laboratoria, Apotheken, Clean-rooms, etc.

Tevens is hij staat om als tweede man, naast de hoofduitvoerder, het project voor te bereiden en te begeleiden.

Roelant van der Putten

Specialist in het ontwerpen van W- installaties
Elk gebouwontwerp begint bij de ambities van de gebruiker. Wie goed naar zijn gebruiker luistert en de juiste vragen stelt, weet precies wat de gebruiker wil. Zo ontstaat voor elk project een unieke balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en levenscycluskosten.

Roelant is getraind om de ambities van de gebruiker te vertalen in integrale oplossingen. Oplossingen die voldoen aan de geformuleerde eisen. Niet alleen op papier in het ontwerp, maar ook in de gebruiksfase. Hierbij probeert Roelant altijd van grof naar fijn het ontwerpproces in te gaan, waarbij vanuit heldere conceptkeuzes de details worden uitgewerkt. Zo weet iedereen continu waar hij of zij aan toe is en waar we financieel staan. De ontwikkeling van modulaire standaardisatie en bijbehorende kostenmodellen helpen je in dit proces.

Om de afgesproken kwaliteit van de installatie te waarborgen moet je al vroeg nadenken over validatieplannen. Het werk van Roelant is pas gereed als de installatie aantoonbaar voldoet aan de vraag.”

Robert van Loon

Ontwerp/ begeleiding en uitvoering M&R
Robert is een zeer ervaren Meet- & Regeltechnicus die ook verder kijkt als de Meet en Regeltechniek alleen. Ook engineering van de Meet-& Regelinstallatie behoort tot zijn kunnen.

Hij werkt geheel zelfstandig binnen complexe installaties en zorgt dat deze installaties op de juiste wijze worden inbedrijf gesteld. Ook heeft hij zoveel ervaring dat eventuele gebreken worden opgespoord en aanbevelingen worden aangereikt om tot oplossingen te komen.

Robert is in staat om complexe werken te plannen en technisch goed werkende installaties op te leveren.

Specialiteit: Ziekenhuizen, drukhiërarchie systemen zoals in operatiekamers, Laboratoria, Apotheken, Clean-rooms, etc..

Tevens is Robert in staat om als tweede man, naast de hoofduitvoerder Werktuigbouw een project voor te bereiden en te begeleiden.

Robert in een vroeg stadium inzetten tijdens het M&R-ontwerp (DO, TO, UO) geeft veel efficiëntie tijdens de uitvoering en validatie van het project.

Harry Krikke

Specialist Beheer en Onderhoud
Harry is binnen ons team een zeer ervaren specialist Beheer en Onderhoud integraal.

Harry is ervaren met het opstellen van een MJOP (meer jaren onderhoud plannen), LTHP (lange termijn huisvesting plannen), enz., voor complexere bouwwerken zoals ziekenhuizen, laboratoria, enz. Integraal, dus voor Bouw, werktuigbouw en elektrotechniek.

Arno van Santen

Begeleiding en uitvoering M&R
Arno is een jonge, enthousiaste en leergierige medewerker die veel ervaring heeft in het ombouwen van Meet- en Regeltechniek en het opsporen en oplossen van knelpunten in bestaande installaties.

Hij werkt geheel zelfstandig binnen complexe installaties en zorgt dat deze installaties op de juiste wijze worden inbedrijf gesteld. Ook heeft hij zoveel ervaring dat eventuele gebreken worden opgespoord en aanbevelingen worden aangereikt om tot oplossingen te komen.
Arno is in staat om voor projecten de M&R installaties te plannen en technisch goed werkende installaties op te leveren.

Specialiteit: Zeer divers van Ziekenhuizen tot vele andere utiliteit gebouwen.

Tevens is Arno in staat om als tweede man, naast de hoofduitvoerder Werktuigbouw een project voor de M&R installaties te begeleiden.

Jan van Breeschoten

Projectleider M&R Uitvoering
Jan is een zeer ervaren projectleider M&R Uitvoering.

Hij ontwerpt, engineert, en begeleid de M&R-Technische installaties voor diverse projecten.

Daarnaast is hij bedreven in het begeleiden, controleren c.q. testen van de M&R-Technische installaties.

Wim Schut

Technisch adviseur en projectleider W- installaties
Een technisch adviseur voor de W-installatieprojecten en daarbij ook nog sterk in aansturing, begeleiding en controle in de uitvoering van installatiewerk, die zijn er maar weinig. Wim Schut is er een van. Om zijn vaardigheden een integraal karakter te geven is hij gewend om in complexe situaties waarbij B, W en E disciplines een samenhang moeten zijn, zijn mannetje te staan.

Op dit moment is Wim veel bezig in het begeleiden van projecten in een academisch ziekenhuis, wat veel uitdaging geeft. Extra complex, het ziekenhuis moet wel door functioneren. Omdat Wim veel ervaring heeft in de zorg en als geen ander met de gebruikers van het ziekenhuis kan communiceren is hij van grote waarde voor diverse vastgoedorganisaties van verschillende ziekenhuizen.

Wim is rustig, integer, gedreven, leergierig, open, spontaan en heeft een hoog verantwoordingsgevoel. Wat resulteert in een harde werker en hulpvaardig voor zijn omgeving. Een fijn persoon om mee te werken.

Jack Proosten

Specialist Organisatie en Management
Jack is gespecialiseerd is in het geven van organisatieadviezen in de installatietechniek, coaching van projectleiders installatietechniek in planning en projectbewaking.

Het maken van plannen van aanpak in het voortraject van een groter project.

Veranderen van de organisatie van uitvoering naar; ambitie, ontwerp, detailontwerp, uitvoering en instandhouding.

Het begeleiden van medewerkers naar een meer integrale benadering van projecten. Het vertalen van een ambitieniveau naar een concreet plan.