Services

Ontwerp (traject) begeleiding/ kwaliteitscontrole

Wij kunnen advies geven, vanuit een programma van eisen, welke installatieconceptkeuze het beste bij een gebouw en gebouwgebruik past.

  • De diverse keuzemogelijkheden zullen in relatie tot de investeringskosten, flexibiliteit, vermogensbereik, en exploitatiekosten in beeld gebracht worden.
  • Bij dit advies zullen de bouwfysische aspecten/voorwaarden aan het licht komen.

In elke ontwerp-fase kunnen wij advise geven m.b.t. praktijkinvulling, inpasbaarheid en gebruik van de installaties.
  • Wij kunnen bijdrage leveren aan verhogen van de kwaliteit van de principeschema’s, functionele omschrijving en regeltechnische omschrijving.
  • Daarbij op een goede wijze coderen van de diverse regeltechnische componenten.
  • Vanuit de principeschema’s controle van de functionele omschrijvingen op juistheid en volledigheid.
  • Vanuit de principeschema’s en functionele omschrijving de controle van de regeltechnische omschrijvingen op juistheid en volledigheid.