Projecten

VUmc Amsterdam

Vervanging 38 regelkasten bij polikliniek UMC Amsterdam locatie VUmc,
vervanging 28 regelkasten in ziekenhuis locatie VUmc,
Vervanging 11 regelkasten OK's ziekenhuis (1 t/m 6) UMC Amsterdam locatie VUmc,
Begeleiding ontwerp alliantie projecten

Gemeente Schouwen-Duiveland

Troubleshooting en oplossen installatie (DWT)

Unilever

Begeleiden en input functionele omschrijving e.d.

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit Elinor-Ostrom gebouw,
HFML-lab (Nijmegen)

Homij Technische Installaties

Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) Den Haag

Strukton

Koning Willem-Alexandertunnel,
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

BAM Techniek

Ministerie van VROM te Den Haag

Kuijpers installatietechniek

Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft