Over ons / visie

Over ons

Wij bemiddelen voor een groep specialisten die zich bezig houdt met begeleiding bij grotere complexe bouwwerken met als specialisme klimaatinstallaties. We kunnen daarvoor verschillende deskundigen inzetten zoals een ervaren integraal ontwerper (specialisme exploitatie), ervaren hoofduitvoerders en specialisten voor het in bedrijfstellen van meet- en regelinstallaties.

Het team specialisten kent elkaar al jaren en hebben veel met elkaar samengewerkt. Ze zijn veelal op bouwprojecten ingezet waarbij aan kwaliteit en vakmanschap hoge eisen worden gesteld. Complexe installaties zoals voor industrie, ziekenhuizen, laboratoria en duurzame energieopwekking geven ons extra inspiratie. Maar ook eenvoudiger installaties zoals voor scholen, verpleeg- en zorghuizen, en groot utiliteit gaan wij niet uit de weg.

Visie

PB-projectbeheersing heeft vanaf 2014 haar kennis en specialisten ingezet voor een overeengekomen uurtarief en periode op diverse projecten. Het bedrijf zal de nodige contracten, begeleiding en administratie met de opdrachtgever overeenkomen. Van te voren willen wij graag transparant zijn over de kwaliteit van de projectinformatie vanuit de opdrachtgever en de verwachten kosten voor het betreffende projectdeel. Met dit gegeven kunnen wij samen met de opdrachtgever en de gegevens vanuit de planning het project voor ons deel met tussentijdse KPI’s in de hand houden.

Na een acceptabele inwerkperiode met een externe opdrachtgever zal PB-projectbeheersing per project bekijken of de werkzaamheden aangenomen kunnen worden door PB-projectbeheersing. Echter, PB-projectbeheersing zal voorwaarden stellen aan de opdrachtgever m.b.t. de kwaliteit van de informatie. PB-projectbeheersing wil meekijken in het ontwerptraject van het project. Vooral meet- regeltechnisch zullen wij kijken naar de kwaliteit van het ontwerp (verificatie en validatie van documenten). Kwaliteit van principeschema’s, regeltechnische omschrijvingen en installatie werktekeningen zijn van cruciaal belang voor een goede en gedegen begeleiding, en de test en inbedrijfstel periode (commissioning).

Het is de bedoeling dat PB-projectbeheersing een flexibele schil kan vormen (capaciteit) voor meerdere bedrijven in Nederland die grotere en complexe project aannemen waarbij hoge kwaliteiten worden gesteld. Uiteraard is het mogelijk om gezamenlijk met een vaste medewerker van het bedrijf (opdrachtgever) de specialistische werkzaamheden op te pakken.

MVO - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

PB-projectbeheersing laat zich inspireren door wat mensen in het dagelijks leven nodig hebben om zich goed en gezond te voelen. Het optimaal werkend maken van totaaloplossingen (projecten) voor optimaal comfort, veiligheid en gebruiksgemak. Duurzame oplossingen waar het gaat om energieverbruik, kwaliteit, levensduur, hergebruik en dus de exploitatiekosten. Zo ontstaat een rendabel evenwicht tussen ontwerp, leefbaarheid en duurzaamheid.

In verband met MVO ligt de focus van PB-projectbeheersing op 3 gebieden:

  • Maatschappelijk betrokken werkgever – People
  • Duurzaam energiebeleid – Planet
  • Duurzaam ondernemen – Profit

Maatschappelijk betrokken werkgever – People

Vanuit onze visie geeft PB-projectbeheersing invulling aan haar rol als werkgever, maar ook aan haar rol als bedrijf dat midden in de samenleving wil staan.

PB-projectbeheersing speelt een actieve rol in het plannen en ondersteunen van onze mensen. Wij dragen ook bij aan het verbeteren van het onderwijs op het gebied van installatietechniek. Medewerkers zetten zich in als gastdocent op diverse opleidingen. Als het bedrijf door de eerste periode heen is zullen wij ons actief inzetten door stage- en afstudeerplaatsen aan te bieden, door programma’s actief mee op te zetten en door nieuwe initiatieven zoals het duale leermodel met mensen en middelen te ondersteunen. Bijzondere programma’s worden met een ander bedrijf opgezet om het voor jongeren aantrekkelijk te maken een technisch beroep te kiezen.

Wij nemen het initiatief om leerlingen mee te sturen met een van onze specialisten, zodat het verbeteren van de werking van installaties, minimaliseren van het energieverbruik in de basiskennis wordt opgenomen.

Uiteraard zijn onze mensen in bezit van VCA of VCA vol certificaat.

Duurzaam energiebeleid – Planet

Energiebesparing en terugdringing van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor een beter milieu en beheersing van klimaatverandering. PB-projectbeheersing neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie ook in haar eigen bedrijfsvoering.

Wij voeren hiervoor een beleid waar energiebesparing en reductie van CO2-emissie onderdeel van uitmaken. Tijdens het maken van de planning van projecten zullen wij zo veel mogelijk sturen op zo min mogelijk reiskilometers. Auto’s die onze mensen rijden zijn voorzien van een groen energielabel. Kantoorwerkzaamheden worden zo veel mogelijk door de specialisten thuis gedaan. Op deze manier is het niet nodig een kantoor te houden en worden extra kilometers bespaard.

Juist onze core business is dat met de inzet en ideeën van onze medewerkers onderzoek wordt gedaan naar verschillende mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen.

Duurzaam ondernemen – Profit

De specialisten bij PB-projectbeheersing hebben ruime ervaring met het toepassen van duurzame energietechnieken. Wij hebben ervaring en expertise op het gebied van energieopwekking met behulp van of hergebruik van natuurlijke bronnen en grondstoffen en energieopwekking en besparing door toepassing van duurzame installaties:

  • Zonne-energie
  • Bio-energie
  • Energie uit aarde en bodem (omgevingsenergie)
  • Warmtekrachtcentrales en energiecentrales
  • Betonkernactivering
  • Warmtepompen

EPA -U advies

Utiliteitsgebouwen die opnieuw verhuurd of verkocht worden, dienen met ingang van 1 januari 2008 in het bezit te zijn van een Energieprestatiecertificaat (EP-certificaat). Dit certificaat geeft de energetische prestatie van het gebouw weer onder standaard omstandigheden. PB-projectbeheersing heeft de kennis in huis voor EPA labelling en kan hiervoor tevens het maatwerkadvies uitbrengen.